Duyurular

Gizlilik Sözlesmesi

Sayın Ziyaretçi,

Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapan “www.upt.com.tr” internet sitesi (bundan böyle “Site” olarak anılacaktır) ve Türkçe hizmet veren UPT Mobil Arşiv uygulaması (bundan böyle “Mobil Uygulama” olarak anılacaktır) (bundan böyle Site ve Mobil Uygulama birlikte “Dijital Platformlar” olarak anılacaktır), UPT ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA A.Ş.’ye (bundan böyle “UPT” olarak anılacaktır) ait olup, UPT tarafından işletilmektedir. Dijital Platformlarımızda yer alan her türlü görsel ve yazılı içerik, servis ve uygulamalar, UPT ve işbirliği içerisinde olduğu kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır. Site’nin ziyaret edilmesi ve/veya Mobil Uygulama’nın kullanılması ile Site ve/veya Mobil Uygulama aracılığıyla sunulan içerik ve hizmetlerden yararlanma sureti ile işbu “Gizlilik ve Güvenlik Politikası” kapsamında belirtilen hüküm ve şartlar kabul edilmektedir.

Site’de ve/veya Mobil Uygulama’sında kullanıcılardan temin edilen kişisel bilgiler servisin hizmet amacına yönelik olup, kullanıcılar bizzat aksini talep etmediği sürece üçüncü kişilerle hiç bir suretle paylaşılmaz. UPT’nin bu bilgileri açıklamak durumunda kalması halinde bu bilgileri kendisine verilen yetkiler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde açıklayabilecektir. UPT'nin tabi olduğu devlet organ ve mercileri müşteri bilgilerinin açıklanmasını istediğinde, UPT bu bilgileri yalnızca gerekli olan çerçevede açıklayacaktır.

Dijital Platformlarımızdan girilen bilgilerin (iletişim bilgileri ve kullanıcıya ait benzer tüm bilgiler) güvenliği SSL sistemi ile korunmaktadır. Dijital Platformlar üzerinden verilecek tüm içerik, hizmet ve ürünler için kullanıcılardan temin edilen bilgiler, ilgili servisin hizmet amacına yönelik olup, gizli olarak korunmaktadır. Söz konusu bilgiler, kullanıcıların onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük altında bulunulmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum veya kuruluş ile paylaşılmayacaktır. Bu bilgilere yalnızca Dijital Platformlar kullanıcılarının talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde UPT personeli ve işbirliği içerisinde olduğu kurum ve kuruluşların personeli tarafından ulaşılabilmektedir. Bu kapsamda Site kullanıcısı tarafından sağlanan bilgilerin doğru ve eksiksiz olması Dijital Platformlar kullanıcısının sorumluluğundadır. Eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgi beyanı sonucu, doğabilecek doğrudan ve/veya dolaylı, maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müspet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı UPT’nin hiçbir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Dijital Platformlarda yer alan sayfa ekranları, bilgi, her türlü içerik, tema, uygulama ile materyallerin ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, UPT ve işbirliği içerisinde olduğu kurum ve kuruluşlara aittir. Site ve uygulamanın içerdiği bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent ve/veya diğer tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları UPT adına saklıdır. Dijital Platformlarda yayınlanan yorum ve görüşler ile bunlarla birlikte sunulan isimlerin kullanım hakkı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda yer alan tüm malî ve bunlara bağlı haklar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir telif ücretine tâbi olmaksızın daimi ve gayrikabili rücu surette münhasıran UPT ve işbirliği içerisinde olduğu kurum ve kuruluşlara aittir.

Dijital Platformlar’ın içeriğinde sunulan bilgiler güncel olmakla birlikte, Site’deki bilgi hataları, eksiklikler ve gecikmelerden doğabilecek hiç bir zarardan UPT’nin sorumlu olmadığını önemle belirtiriz.

Dijital Platformlar’da yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan ve/veya dolaylı, maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müspet zararlardan veyahut olası sair zarar ve masraflardan dolayı UPT hiçbir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu kabul etmez.

Olası hat ve/veya sistem arızalarından kaynaklanabilecek hata, kesinti, bilgi naklindeki gecikmeler ve bilgisayar virüsünden kaynaklanan sorunlar ile sair sebeplerden kaynaklanabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve manevi zararlardan UPT’nin sorumluluğu bulunmamaktadır.

Site üzerinden üçüncü şahıslara ait internet site ve servislerine yapılan yönlendirmelerde bağlantı kurulan sitenin içerik, nitelik, servis kalitesi ve bu sitelerde yer alan bilgi ve verilerin doğru eksiksiz ve değişmez oldukları garanti edilmemektedir. Bu bilgi ve veriler nedeniyle UPT’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu sitelerdeki tüm sorumluluk ve risk kullanıcıya aittir.

UPT, işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.

İleride, söz konusu şartların okunmamış veya okunmakla birlikte bunlara uygun davranılmamış olunmasından kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin taleplerden UPT’nin, Dijital Platformlar’daki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, UPT’nin yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Saygılarımızla,

Adres Bilgisi: UPT Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. No:8/1 Şişli / İSTANBUL Mersis No: 0893028299000011


Tüm Duyurular